Følg guiden for å lære hvordan du skal ta mål.

På bildet under representerer siden med vinduskarm og vindusramme innsiden av vinduet.
På andre siden har du utsiden. Her skal du ta mål.

 

Når det senere refereres til bilde nr 1 og bilde nr 2 i denne målgruiden, så er det disse bildene du skal se på.

 

Finn det vinduet som ligner ditt og mål bredden på vinduet. Tallet som er i en sirkel på venstre side av bildet skal brukes i bestillingsskjema og står for "side".

 

Finn det vinduet som ligner ditt og mål høyden på vinduet. Tallene i sirklene på topp og bunn skal brukes sammen med tallet fra det forrige bildet i bestillingsskjemaet.

    Eksempel på bestilling: Side 3 - topp 3 - bunn 5, Oppgi hvor mange sprosserammer, oppgi Breddemål 60,7 x  Høydemål100,2, oppgi hvor mange ruter i                                            bredde og høyde, oppgi type(eks. D).

                                          Bestilling sendes på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.